O NÁS  "s Vámi a pro Vás"

Společnost ARC Vehicles s.r.o. je výhradně česká společnost, která je dodavatelem speciálních zástaveb silničních automobilů. Portfolio zahrnuje silniční ambulance všech kategorií, přes hasičské, velitelské a technické speciální vozidla až po vozidla určená k přepravě tělesně postižených osob.

Všechny naše produkty jsou vyrobené podle platné legislativy, zejména u silničních ambulancí v souladu s normou ČSN EN 1789+A2, včetně přísných kritérií globální homologace. Každý produkt má svůj COC - (Certificate of conformity) "rodný list".

KVALITA  "bez kompromisů"

Naše speciály jsou vyvíjeny a vyráběny v mateřských závodech předních evropských výrobců s více jak 40 letou tradicí. Díky vlastnímu vývoji, moderním technologiím a inovativním procesům dokážeme ušetřit náklady ve výrobě a zpřístupnit kvalitní evropské produkty uživatelům v České republice. Nedílnou součástí kvality je samozřejmě vynikající infrastruktura, kvalifikovaní pracovníci a výborné pracovní podmínky. Vlastní výroba probíhá v čistém a dobře organizovaném prostředí, podle výrobní dokumentace v souladu s platnými normami. Nic není ponecháno náhodě a všechny výrobní postupy jsou certifikovány. Pokud je to vhodné, využívá se tzv. sériová výroba, která zaručuje efektivitu a kvalitu. V ostatních případech samozřejmě zohledňujeme individuální potřeby uživatele a díky flexibilitě modulárních sad, nabízíme zcela individuální řešení. Individuálním přístupem nejsou nijak dotčeny platné normy. Všechny výrobní procesy jsou pod neustálou vnitřní kontrolou. Systém managementu kvality certifikovaný podle ISO 9001 se vztahuje na všechny výrobky a operace a je páteří dobře fungujícího systému výroby. Například u silničních ambulancí je základem trvalá shoda s evropskou normou EN 1789+A2. Protože jsme zvyklí hledat stále lepší řešení, nechali jsme naše produkty prověřit nezávislým kontrolním certifikovaným orgánem a získali osvědčení globální homologace. To znamená, že vozidlo se speciální zástavbou plní všechny požadavky všech přepisů EHK a směrnic/nařízení EU potřebných pro registraci ve všech zemích EU. Jedná se v současné době o jediný způsob, jak schválit velkosériově vyráběná speciální vozidla v ČR a EU. Stejným procesem kontroly prošli námi dodávané speciály i v České republice u nezávislé certifikované společnosti TÜV SÜD Czech. Díky našemu celkovému přístupu v oblasti kvality a bezpečnosti jsme se stali hrdým partnerem tovární značky Mercedes-Benz. To znamená, že splňujeme vysoké standardy značky Mercedes-Benz, nejen z hlediska kvality, prodeje, ale i servisních služeb.

BEZPEČNOST  "díky inovacím"

Není nic důležitějšího než Vaše zdraví. Jsme přesvědčeni, že všichni mají právo na bezpečnost v dopravě,  ať už jde o cestování v autě nebo sanitce. V oblasti bezpečnosti nejsme nikdy spokojeni, a proto neustále posouváme kritéria bezpečnosti vysoko nad platné normativy. Vytrvale hledáme nové způsoby, jak posouvat pomyslnou laťku bezpečnosti u našich speciálů. Díky naší vytrvalosti a zkušenostem z provozu můžeme tvořit standardy bezpečnosti.

Téma bezpečnosti bereme vážně, ať už se jedná o silniční ambulance pro zdravotnickou záchrannou službu, nebo dopravní zdravotní službu. Našim cílem maximalizovat Vaši bezpečnost. Proto pravidelně provádíme dynamické testy u našich speciálů, díky vlastní divizi vývoje v našich mateřských závodech, které ruku v ruce spolupracují s nezávislými certifikovanými společnostmi v oblasti bezpečnosti silničních vozidel. Díky počtu provedených dynamických testů v mateřských závodech právem řadíme naše produkty mezi evropskou špičku v oblasti bezpečnosti speciálních vozidel. Vysoká úroveň získaných odborných znalostí v této oblasti nám pomáhá, aby se naše speciály byly bezpečnější. Pro jejich uživatele to znamená, že se mohou, nejen, cítit bezpečně.

ZELENÁ FIRMA  "pro naši budoucnost"

V čase, kdy je téma změny klimatu velice aktuální a neustále roste nedostatek přírodních zdrojů, se snažíme, aby o co možná nejzodpovědnější přístup. Prakticky to znamená, že se v této oblasti snažíme úpravu technologických přístupů, včetně výběru užitých materiálů.  Z tohoto důvodu jsme také zavedli celou řadu úsporných opatření v jednotlivých klíčových oblastech: aerodynamiky, technologie osvětlení, recyklace v interiéru a snížení celkové hmotnosti. Tato oblast se samozřejmě vyvíjí s užitnou kvalitou, desingem a bezpečností našich produktů.

PARTNERSTVÍ

Naše podnikání je založené na partnerství. Jsme spokojeni, když naše produkty přinášejí zákazníkovi úspěch.  Vždy se zajímáme o to, co můžeme našim zákazníkům nabídnout navíc. Tím vytváříme podmínky pro úspěšný rozvoj našeho podnikání. Vztahy založené na důvěře jsou základem našich hodnot. Svým zákazníkům chceme poskytovat přidanou hodnotu v každém procesu vývoje a konstrukce speciálních vozidel. 

Vztah se zákazníkem vnímáme jako trvalou hodnotu a věříme, že kvalitní služby a korektní přístup budují trvalou důvěru. Základním principem našich produktů je úspěch našich zákazníků. Naše podnikání a jeho rozvoj vychází z potřeb našich zákazníků a z našich znalostí oboru. Spokojenost zákazníků je nejdůležitějším měřítkem našeho úspěchu. Naše výrobky a služby vycházejí z potřeb zákazníka. Orientace na zákazníka je naší hlavní zásadou.

Vývoj našich výrobků řídí uživatelé našich vozidel. Oni jsou nejlepšími odborníky ve svých oborech. V oddělení vývoje pracujeme se sofistikovaným softwarem a umíme modelovat jakékoliv koncepty. Díky tomu dokážeme zajistit jejich funkčnost dřív, než vstoupí do výrobního procesu. Naše profesní čest prověřená dlouholetou tradicí našich výrobků je zárukou kvality. Jsme hrdí na to, že můžeme vyvíjet a realizovat nejlepší kvalitní a bezpečné speciály. S pokorou se stavíme novým výzvám. V našem oboru neexistuje nic, co bychom nedokázali vyřešit. Naše odhodlání garantuje kontinuitu. Máme rádi komplikace, nevadí nám řešit problémy a nikdy neuhýbáme před náročnými cíli.

Naše podnikání je založené na dlouhodobém partnerství. Nabízíme inovativní a pokročilá řešení. Svět se rychle mění, stejně jako se mění podnikatelské prostředí našich zákazníků a proto aktivně pracujeme na vývoji nových řešení. Změnu chápeme spíše jako příležitost. Otevřené myšlení a iniciativa nás vedou správným směrem. Jsme nablízku svým zákazníkům. Péče o ně je nedílnou součástí naší práce.

Nabízíme kompletní balíček služeb zahrnující vysoce kvalitní výrobky, cenově efektivní údržbu a vysokou užitnou hodnotu. Jednáme poctivě a držíme slovo. I ty nejnáročnější technické problémy řešíme rychle.